Etne kommune

Ledig stilling

Rådgjevar byggesak 100 % fast

Etne kommune har ledig fast 100 % stilling som Rådgjevar byggesak.
Stillinga er plassert i Utviklingsavdelinga.

 

Arbeidsoppgåver:

-  Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova med tilgrensande lovverk inkludert vurdering av naturfare

-  Rettleiing av tiltakshavarar

-  Føra tilsyn etter reglane i plan- og bygningslova og forureiningslova

-  Skrive saksframlegg til politisk handsaming

-  Matrikkelføring av byggesaker

-  Oppfølging av ulovlegheiter

-  Prosjektarbeid

-  KOMTEK

-  Eventuelle andre oppgåver


Kvalifikasjonar:

Krav:

 - Relevant utdanning frå universitet, høgskule eller teknisk fagskule. Fortrinnsvis innanfor ingeniør, byggingeniør, arkitekt, fagskuleingeniør eller anna relevant utdanning. Lang relevant erfaring kan erstatte manglande utdanning.

Ønskje:

- Relevant erfaring, men nyutdanna kan også søkje.

- Erfaring med naturfarevurdering (flaum, skred og lausmassar).

- God IKT- og GIS-kompetanse vil bli vektlagt.


Eigenskapar:

-  Serviceinnstilt.

-  Evne og vilje til samarbeid og skapa god kontakt.

-  Evne til god norsk munnleg og skriftleg framstilling.

-  Arbeide strukturer


Annan informasjon:

Det er ein førestnad at den som vert tilsett har førarkort for bil

 

Del på:

Referansenummer:

22/1415

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.08.2022

Tiltreding:

15.08.2022

Arbeidsstad:

Utviklingseininga

Adresse:

Sjoarvegen 2 5590 Etne

Kontorlokalisering: